. മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന കോല്‍ക്കളി മത്സരത്തില്‍ കൊയിലാണ്ടി സബ്ബ്ജില്ലയിലെ തിരുവങ്ങൂര്‍ ഹൈസ്കൂളിനു വിജയം

STAGESവേദി നമ്പര്‍
വേദിയുടെ പേര്
1
പേരാമ്പ്ര ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ മെയിന്‍ ഗ്രൗണ്ട്
2
ഗവഃ വെല്‍ഫെയര്‍ എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ട്,കിഴിഞ്ഞാണ്യം
3
ഗവഃ വെല്‍ഫെയര്‍ എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപം,കിഴിഞ്ഞാണ്യം
4
ഇറിഗേഷന്‍ ഓഫീസിന് സമീപം,കിഴിഞ്ഞാണ്യം
5
വിഷന്‍ ട്യുഷന്‍ സെന്‍ററിന് എതിര്‍ വശം,കിഴിഞ്ഞാണ്യം
6
ഇന്‍സൈറ്റ് ട്യുഷന്‍ സെന്‍ററിന് എതിര്‍വശം,പേരാമ്പ്ര
7
ഇന്‍സൈറ്റ് ട്യുഷന്‍ സെന്‍ററിന് സമീപം,പേരാമ്പ്ര
8
സബ് ട്രഷറി ഓഫിസിന് സമീപം,പേരാമ്പ്ര
9
ഗവഃ യു.പി സ്കൂള്‍ ഗ്രൗണ്ട്,പേരാമ്പ്ര
10
പേരാമ്പ്ര ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ കാന്‍റീന് സമീപം
11
പേരാമ്പ്ര ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ മിനി ഹാള്‍
12
പേരാമ്പ്ര ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ +2 ബ്ളോക്ക്(മുകള്‍ ഭാഗം)റൂം നമ്പര്‍ .1
13
പേരാമ്പ്ര ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂള്‍ +2 ബ്ളോക്ക്(മുകള്‍ ഭാഗം)റൂം നമ്പര്‍ .4
14
കിഴിഞ്ഞാണ്യം എല്‍.പി സ്കൂള്‍ ഹാള്‍
15
സി.കെ.ജി മെമ്മോറിയല്‍ ഗവഃ കോളെജ്,പേരാമ്പ്ര-കല്ലോട്